Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

là một tập thể trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và giàu khát vọng với đội ngũ nhân lực được đào tạo từ các trường đại học trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và tin học.